Regels en richtlijnen

Regels en richtlijnen

Regels en Richtlijnen van de Examencommissies.

De Universiteit en de Faculteit hebben een Studentenstatuut waarin beschreven staat wat de student van de Universiteit, Faculteit en opleiding verwachten kan. Tevens legt het Studentenstatuut vast wat er van de student verwacht wordt. Het statuut is vooral een verzameling van alle rechten en plichten van studenten maar geeft daarnaast ook aan welke universitaire voorzieningen er voor studenten zijn. Bovendien bevat het een overzicht van de rechtsbescherming van studenten.
De rechten en plichten opgenomen in het Studentenstatuut vloeien voort uit de wet- en regelgeving vastgelegd in de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW). Iedere student wordt geacht kennis te hebben genomen van alle onderdelen van het Studentenstatuut.
Het statuut bestaat uit twee delen. Het instellingsdeel is voor iedere student gelijk. Het is te vinden is op de website van de Universiteit en ligt ter inzage bij PITSstop (Plexus Informatie Trefpunt voor Studenten).

Het opleidingsdeel, dat is bedoeld voor studenten van een bepaalde opleiding (studie), bestaat op zijn beurt weer uit 2 onderdelen:
• het Onderwijs- en Examenreglement (OER), en 
• de Regels en Richtlijnen van de Examencommissies (R&R).

In het OER en de R&R zijn o.a. de facultaire regels omtrent toelating, tentamens, het studieprogramma en de organisatie vast gelegd, daarnaast zijn de verschillende slaagregelingen voor tentamens en examens hierin vastgelegd.

Academisch Jaar 2016-2017

Regels en Richtlijnen van de Examencommissies
Bijlage bij de Regels en Richtlijnen

Regels en Richtlijnen van de Examencommissie van de Bacheloropleiding LST
Regels en Richtlijnen van de Examencommissie van de Bacheloropleiding MST

Academisch Jaar 2015-2016

Regels en Richtlijnen van de Examencommissies
Bijlage bij de Regels en Richtlijnen

Regels en Richtlijnen van de Examencommissie van de Bacheloropleiding LST
Regels en Richtlijnen van de Examencommissie van de Bacheloropleiding MST

Academisch Jaar 2014-2015

Regels en Richtlijnen van de Examencommissies
Bijlage bij de Regels en Richtlijnen

Regels en Richtlijnen van de Examencommissie van de Bacheloropleiding LST
Regels en Richtlijnen van de Examencommissie van de Bacheloropleiding MST

Academisch Jaar 2013-2014

Regels en Richtlijnen voor de tentamens, practica en examens in de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen (2013-2014)
Bijlage (2013-2014)

Regels en Richtlijnen voor de tentamens, practica en examens BSc LST (2013-2014)
Regels en Richtlijnen voor de tentamens, practica en examens BSc MST (2013-2014)

Academisch Jaar 2012-2013

Regels en Richtlijnen voor de tentamens, practica en examens in de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen (2012-2013)
Bijlage (2012-2013)

Regels en Richtlijnen voor de tentamens, practica en examens BSc LST (2012-2013)
Regels en Richtlijnen voor de tentamens, practica en examens BSc MST (2012-2013)
Examiners Rules and Guidelines MSc Industrial Ecology (2012-2013)

Academisch Jaar 2011-2012

Regels en Richtlijnen voor de tentamens, practica en examens in de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen (2011-2012)
Bijlage (2011-2012)

Regels en Richtlijnen voor de bacheloropleiding Life Science & Technology (2011-2012)
Board of Examiners Rules and Guidelines for the Industrial Ecology Master’s programme, 2011-2012

Academisch Jaar 2010-2011

Regels en Richtlijnen voor de tentamens, practica en examens in de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen (2010-2011)
Bijlage (2010-2011)

Regels en Richtlijnen voor Molecular Science & Technology (2010-2011)
Regels en Richtlijnen voor de bacheloropleiding Life Science & Technology (2010-2011)

Academisch Jaar 2009-2010

Regels en Richtlijnen voor de tentamens, practica en examens in de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen (2009)

Regels en Richtlijnen voor Molecular Science & Technology (2009)

Regels en Richtlijnen voor de bacheloropleiding Life Science & Technology (2009)

Regels en Richtlijnen voor de bachelor- en masteropleidingen Life Science & Technology (2008-2009)

Bijlage bij de Regels en Richtlijnen voor de tentamens, practica en examens in de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. (2009)