Winnaars Onderwijsprijs en C.J. Kokprijs

De winnaars van de facultaire onderwijsprijs
Dennis Claessen

2013-2014 Dennis CLaessen (biologie)

2012-2013 Tjerk Oosterkamp (natuurkunde)

2011-2012 Ane Achúcarro (natuurkunde)

2010-2011 Maurijn van der Zee (biologie)

2009-2010 Robert-Jan Kooman (natuurkunde)

2008-2009 Frans Witte (biologie)

2007-2008 Harald van Mil (biologie)

2006-2007 Guido Bloemberg (biologie)

2005-2006 Mark Overhand (bio farmaceutische wetenschappen)

2004-2005 Gerard Mulder (bio farmaceutische wetenschappen)

Winnaars C.J. Kokprijs
Matteo Brogi en Laura Heitman

2014
Juryprijs: Matteo Brogi (sterrenkunde)
Publieksprijs: Annelien Zweemer (Bio-Farmaceutische Wetenschappen)

2013
Juryprijs: Wouter Duivesteijn (informatica)
Publieksprijs: Gerard van Westen (Bio-Farmaceutische Wetenschappen)

2012
Juryprijs: Wouter Halfwerk (biologie)
Publieksprijs: Marthe Walvoort (scheikunde)

2011
Juryprijs: dr. Anton Akhmerov (natuurkunde)
Publieksprijs: dr. Anton Akhmerov (natuurkunde)

2010
Juryprijs: mw. Zorana Zeravcic (natuurkunde)
Publieksprijs: mw. dr. Annemarie Meijer (biologie)

2009
Juryprijs: mw. Karin Öberg (sterrenkunde)
Publieksprijs: mw. Laura Heitman (bio farmaceutische wetenschappen)

2008
Juryprijs: dhr. Kai Ye (bio farmaceutische wetenschappen)
Publieksprijs: groep Snellen (sterrenkunde) Remco van der Burg, Meta de Hoon, Francis Vuijsje, Ignas Snellen

2007
Juryprijs: mw. Mariska Kriek (sterrenkunde)
Publieksprijs: dhr. Merlijn van Spengen (natuurkunde)

2006
Juryprijs: dhr. Joost Batenburg (wiskunde)
publieksprijs dhr.Bivas-Benita Maytal (bio farmaceutische wetenschappen)

2005
Juryprijs: mw. Ellen Backus (scheikunde)
Ppublieksprijs: dhr. Arend Hauer (bio farmaceutische wetenschappen)

2004
Juryprijs: dhr. Remko Offringa (biologie)
Publieksprijs: dhr. Remy van Gorkum (scheikunde)

2003
Juryprijs: dhr. B.L.M. Hendriksen (natuurkunde)
Publieksprijs: dhr. Alia (scheikunde)

2002
Dhr. Barends Sharief (scheikunde)
Dhr. R.H.S. Smit (natuurkunde)
Dhr. K.P. Zuideveld (bio farmaceutische wetenschappen)

2001
Mw. dr. P. Beldade (biologie)
Dhr. dr. A.M. van Oijen (natuurkunde)
Dhr. dr. H. Ovaa (scheikunde)

2000
Dhr. G.J.B. van den Berg (wiskunde)
Dhr. B. Gravendeel (biologie)
Dhr. A. Helmi (sterrenkunde)
Dhr. A.I. Yanson (natuurkunde)

1999
Dhr. dr. A.C.J. Brouwer (natuurkunde)
Dhr. dr. N. Bruin (wiskunde)
Dhr. dr. F.L.M. Menke (biologie)

1998
Mw. dr. E.Amerik (wiskunde)
Dhr. dr. M.R. Hogerheijde (sterrenkunde)
Dhr. dr. P.J. Nieuwenhuizen (scheikunde)

1997
Dhr. dr. P.W.Brouwer (natuurkunde)
Dhr. dr. M.A. van Eikelenborg (natuurkunde)

1996
Dhr. dr. M. Marchevsky (natuurkunde)
Dhr. dr. R.C.L. Olsthoorn (scheikunde)
Dhr. dr. P.C.N. Rensen (bio farmaceutische wetenschappen)

1995
Dhr. dr. A.J.C.  Bik (wiskunde)
Dhr. dr. M.C. Spaans (sterrenkunde)
Dhr. dr. B. van de Water (bio farmaceutische wetenschappen)

1994
Dhr. dr. M.F.H. Tol (scheikunde)
Dhr. dr. R.A.C.A.M. Vorst (wiskunde)

1993
Dhr. dr. K.J. in’t Hout (wiskunde)
Dhr. dr. J.H.H. Köhler (natuurkunde)
Dhr. dr. R.P. van der Marel (sterrenkunde)

1992
Dhr. dr. C.-M. Lehr (bfw)
Dhr. dr. J.M.A.M. Neerven (biologie)
Dhr. dr. D. Reefman (natuurkunde)

1991
Dhr. dr. H.T. Koelink (wiskunde)
Dhr. dr. J.W. Mandema (bfw)
Mw. dr. A.M.P.Ros (scheikunde)

1990
Mw.dr. E.M.M. van den Berg (scheikunde)
Dhr. dr. B.W. Hoeksema (biologie)
Dhr. dr. R.J.C. Spreeuw (natuurkunde)

1989
Dhr. dr. J.F.B.M. Kraaijevanger (wiskunde)
Mw. mw.dr. F.M. Spieksma (wiskunde)
Dhr. dr. A.M. de Roos (biologie)
Dhr. dr. A. van Waarde (biologie)

1988
Dhr. dr. M. Franx (sterrenkunde)
Dhr. dr. W.T. Giele (natuurkunde)
Dhr. dr. H.P. Spaink (biologie)
Dhr. dr. S.M. Verduyn Lunel (wiskunde)

1987
Dhr. dr. S.B. Angenent (wiskunde)
Dhr. dr. H.J.M. de Groot, (scheikunde)

1986
Dhr. dr. J.E.M. Haverkort (natuurkunde)
Dhr. dr. E.M. Opdam (wiskunde)
Mw.dr. P. Schaap (biologie)
Dhr. dr. A.W. van der Vaart (wiskunde)
Dhr. dr. H.C.C. Werij (natuurkunde)

1985
Dhr. dr. J.A. Pardoen (scheikunde)
Dhr. dr. R.J.W. de Wit (biologie)

1984
Dhr. dr. C.W.J. Beenakker (natuurkunde)
Dhr. dr. T. Odijk (scheikunde)
Dhr. dr. K.Rietveld (scheikunde)

1983
Dhr. dr. E. Otten (biologie)
Dhr. dr. W.A.J.A. van der Poel (natuurkunde)
Dhr. dr. D.J. Singel (natuurkunde)
Dhr. dr. P.H.Schippers (scheikunde)

1982
Dhr. dr. M Bertsch (wiskunde)
Dhr. dr. J.H. Evertse, (wiskunde)
Dhr. dr. P.J.M. Haastert (biologie)

1981
Dhr.drs. R.A. Kastelein (scheikunde)
Dhr. dr. E. Mazur (natuurkunde)
Dhr. dr. J.A.J. Metz (biologie)

1980
Dhr.dr. N. van Dijk (natuurkunde)
Dhr. dr. M. Danhof (farmacie)
Mw. dr. I. de Pater (sterrenkunde)

1979
Dhr. dr. G.J. Heckman (wiskunde)
Dhr. dr. P.J.J. Hooykaas (scheikunde)

1978
Mw. dr. M. Giphart-Gassler (scheikunde)

1977
Dhr. dr. J.M. Mato de la Paz (biologie)

1976
Dhr. dr. B. van Leer (scheikunde)

1975
Dhr. dr.ir. C.A. van ‘t Hof (natuurkunde)
Dhr. dr. F.C. Mijlhoff (scheikunde)

1974
Faculteit der Geneeskunde

1973
Dhr. drs. F. Baars (natuurkunde)

1972
Faculteit der Geneeskunde

1971
Dhr dr. J.F. Bol (scheikunde)
Dhr. dr. R.A. Schilperoort (scheikunde)
Mw. Dr. L. van Vloten-Doting (biologie)

Testament C.J. Kok

Het C.J. Kok-fonds is gevormd uit het vermogen dat de heer C.J. Kok, die in 1895 werd geboren en in leven leraar biologie in Den Haag was, bij zijn overlijden in 1965 aan de toenmalige RUL, nu Universiteit Leiden, als enige en algehele erfgenaam, naliet.
Zowel de faculteit der Geneeskunde als de faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen worden jaarlijks in de gelegenheid gesteld kandidaten voor te dragen voor een prijs, die uit de opbrengst van dit fonds wordt bekostigd. Deze prijzen bestaan uit een getuigschrift en een bedrag van, tegenwoordig, € 2.300,-

De heer Kok bepaalde in zijn testament o.a. het volgende.

1. Het fonds zal gevestigd zijn te Leiden en worden beheerd door het College van Curatoren (in casu het Bestuur) van de universiteit aldaar, zulks echter met inachtneming van hier nader te noemen bepalingen.

2. Uit de opbrengst van het vermogen zullen op voordracht van Curatoren (in casu het Bestuur) in overleg met de Wis- en Natuurkundige faculteit en/of de Medische faculteit te Leiden, stimulerende prestatiebeloningen kunnen worden toegekend aan diegenen van bovengenoemde universiteit - zowel aan studerende als aan afgestudeerde - die blijk hebben gegeven van een uitgespro¬ken grote begaafdheid voor mathematische of medische problemen, waarbij in het bijzonder gedacht wordt aan de oplossing van ingewikkelde vraagstukken bij physica, chemie, genetica, moleculaire biologie, embryologie, verwante gebieden van de medische wetenschap, kosmologie e.d.

3. Bij de beoordeling van hen, die in aanmerking zullen komen voor een stimulerende prestatiebeloning zal géén onderscheid gemaakt mogen worden in verband met rang, stand, ras, landaard, afkomst, verwantschap en dergelijke, terwijl gemaakte ernstige of minder ernstige fouten, karakterfouten, een bepaalde houding of zekere politieke aspiraties geen beletsel zullen mogen vormen. De beoordeling van de prestaties zal beslist op zuiver wetenschappelijke gronden moeten rusten.

4. Het College van Curatoren (in casu het Bestuur) van de Universiteit Leiden zal hopelijk - al dan niet met inschakeling van de betreffende faculteit - aan de uitverkoren candidaat in diens eigen belang weloverwogen suggesties doen om de toegekende stimulerende beloning op succesvolle wijze te benutten, waarmede zowel de candidaat als de wetenschap gediend kan zijn. Naar het oordeel van het College of het bestuur kan in bepaalde gevallen een bindende opdracht worden verstrekt.

Webredactie Science - Last edited: 08 Jan 2015